Historia firmy

Zniszczenia wojenne sieci handlowej na terenie Warmii i Mazur spowodowały, że w kwietniu 1945 roku przybyła do Olsztyna grupa operacyjna Związku Gospodarczego spółdzielni "Społem", której powierzono odbudowę życia gospodarczego na tym terenie. Obok Spółdzielni Rolniczo-Handlowych organizowanych poważnie w ośrodkach miejskich, na wsiach zaczęły powstawać nieliczne Spółdzielnie "Samopomocy Chłopskiej".

14 czerwca 1947 roku powołano do życia Spółdzielnię Rolniczo-Handlową. W tajnym głosowaniu wybrano radę nadzorczą. W roku 1948 Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w pierwszym sklepie branży ogólnej w Kajkowie. Kolejnymi otwartymi punktami były sklepy w Zwierzewie oraz Ornowie, które powstały pod koniec 1948 roku. Kolejne lata pozwoliły na rozbudowę bazy handlowej, wytwórczej oraz magazynowej. W roku 1951 uruchomiono rozlewnię piwa i wytwórnię wód gazowanych. Oprócz tego działa magazyn masowy, piekarnia, kuźnia, śrutownik oraz transport usług konnych.

Z dniem 1 stycznia 1962 roku spółdzielnia powiększyła obszar działania o teren Gromadzkiej Rady Narodowej w Biesalu oraz przyjmuje od Państwowego Ośrodka maszynowego w Zajezierzu grunty z obiektami. 4 października tego roku spółdzielnia zmienia nazwę na Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Ostródzie. W roku 1971 zakończono budowę piekarni w Zajezierzu.

 

 


W roku 1974 prezesem Zarządu zostaje Wacław Koziełło. Następuje dynamiczny rozwój bazy handlowej i magazynowej. Otwarto po kapitalnym remoncie restaurację "Biesiadna", wybudowano magazyn materiałów budowlanych. W roku 1982 na stanowisko prezesa powołano Andrzeja Kapturkiewicza. W roku 1985 za całokształt społeczno-kulturalnej na rzecz wsi, Gminna Spółdzielnia "SCh" w Ostródzie zajmuje pierwsze miejsce w rywalizacji wojewódzkiej. Dodatkowo Spółdzielnia zajmuje pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie "Mistrz Gospodarności i Kultury 1985 roku". Na koniec tego roku spółdzielnia zrzesza 3600 członków, a działalność była prowadzona w 69 placówkach na terenie gminy i miasta.

W latach 1986 - 1991 przez okres dwóch kadencji przewodniczącym Rady Nadzorczej był Stanisław Ciarciński. Był to okres największego rozwoju Spółdzielni. W 1991 roku na stanowiska prezesa powołano Macieja Rogalę, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Jerzy Nawrocki. Był to bardzo trudny okres w historii Spółdzielni spowodowany zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce. Wiele pracówek zostało niewykorzystane. Firma przetrwała trudny okres, a za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości został zakupiony nowe piece do produkcji pieczywa. Również zmieniono system ogrzewania tych piecy z węglowego na gazowy. We wrześniu 1995 zostaje powołany nowy zarząd Spółdzielni.Prezesem zostaje Jan Ślebioda. W roku 1996 uchwalono ustawę o sprzedaży części majątku trwałego. Z uzyskanych środków urozmaicono ofertę towarową w naszych placówkach handlowych.