Wyszukaj na stronie:

Historia firmy

W roku 1974 prezesem Zarządu zostaje Wacław Koziełło. Następuje dynamiczny rozwój bazy handlowej i magazynowej. Otwarto po kapitalnym remoncie restaurację "Biesiadna", wybudowano magazyn materiałów budowlanych. W roku 1982 na stanowisko prezesa powołano Andrzeja Kapturkiewicza. W roku 1985 za całokształt społeczno-kulturalnej na rzecz wsi, Gminna Spółdzielnia "SCh" w Ostródzie zajmuje pierwsze miejsce w rywalizacji wojewódzkiej. Dodatkowo Spółdzielnia zajmuje pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie "Mistrz Gospodarności i Kultury 1985 roku". Na koniec tego roku spółdzielnia zrzesza 3600 członków, a działalność była prowadzona w 69 placówkach na terenie gminy i miasta.

W latach 1986 - 1991 przez okres dwóch kadencji przewodniczącym Rady Nadzorczej był Stanisław Ciarciński. Był to okres największego rozwoju Spółdzielni. W 1991 roku na stanowiska prezesa powołano Macieja Rogalę, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Jerzy Nawrocki. Był to bardzo trudny okres w historii Spółdzielni spowodowany zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce. Wiele pracówek zostało niewykorzystane. Firma przetrwała trudny okres, a za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości został zakupiony nowe piece do produkcji pieczywa. Również zmieniono system ogrzewania tych piecy z węglowego na gazowy. We wrześniu 1995 zostaje powołany nowy zarząd Spółdzielni.Prezesem zostaje Jan Ślebioda. W roku 1996 uchwalono ustawę o sprzedaży części majątku trwałego. Z uzyskanych środków urozmaicono ofertę towarową w naszych placówkach handlowych.