Wyszukaj na stronie:

Historia firmy

Zniszczenia wojenne sieci handlowej na terenie Warmii i Mazur spowodowały, że w kwietniu 1945 roku przybyła do Olsztyna grupa operacyjna Związku Gospodarczego spółdzielni "Społem", której powierzono odbudowę życia gospodarczego na tym terenie. Obok Spółdzielni Rolniczo-Handlowych organizowanych poważnie w ośrodkach miejskich, na wsiach zaczęły powstawać nieliczne Spółdzielnie "Samopomocy Chłopskiej".

14 czerwca 1947 roku powołano do życia Spółdzielnię Rolniczo-Handlową. W tajnym głosowaniu wybrano radę nadzorczą. W roku 1948 Gminna Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w pierwszym sklepie branży ogólnej w Kajkowie. Kolejnymi otwartymi punktami były sklepy w Zwierzewie oraz Ornowie, które powstały pod koniec 1948 roku. Kolejne lata pozwoliły na rozbudowę bazy handlowej, wytwórczej oraz magazynowej. W roku 1951 uruchomiono rozlewnię piwa i wytwórnię wód gazowanych. Oprócz tego działa magazyn masowy, piekarnia, kuźnia, śrutownik oraz transport usług konnych.

Z dniem 1 stycznia 1962 roku spółdzielnia powiększyła obszar działania o teren Gromadzkiej Rady Narodowej w Biesalu oraz przyjmuje od Państwowego Ośrodka maszynowego w Zajezierzu grunty z obiektami. 4 października tego roku spółdzielnia zmienia nazwę na Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Ostródzie. W roku 1971 zakończono budowę piekarni w Zajezierzu.